Informatie aanvragen
+31 (0)6 533 33 722
Inspireren, leren & fotograferen

Disclaimer

Algemeen

Deze website wordt met de grootst mogelijke  zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen echter geen rechten
ontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor Bergsma-Photography uit voort. Bergsma-Photography aanvaardt geen enkele vorm van
aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien.
Bergsma-Photography is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergsma-Photography mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt
en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook.

 

Boekingsvoorwaarden 

Definitieve boeking en voorwaarden

Uw boeking is pas definitief wanneer wij uw (digitale) inschrijfformulier hebben ontvangen en wij u daarvan een bevestiging hebben gestuurd. Na deze bevestiging ontvang u een factuur. In geval van een cursus of korte workshop/ Masterclass dient u het gehele  bedrag over te maken. Voor onze fotografiereizen is een aanbetaling van 50% van de totale reissom verplicht. De betalingstermijnen staan vermeld op de factuur, maar bedraagt in de meeste gevallen 14 dagen na de factuurdatum.

Door deze betaling  en/of ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hieronder vermeld en kennis genomen te hebben van de relevante informatie op onze site: www.bergsma-photography.com

 

Verzekering

Iedere deelnemer is verplicht een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten voor de reizen naar IJsland/NY, Java/Bali, Normandië, Berlijn en Ameland
Wij adviseren u ook een annuleringsverzekering af te sluiten. Onze partner, reisbureau VakantieXperts Blok uit Steenwijk, kan u hierbij adviseren. 

Adres: Kerkstraat 6-8, 8331 JC Steenwijk. Telefoon 0521-513015

Wij raden u aan te controleren of uw eigen ziekte- en/of reisverzekering de betreffende activiteiten dekt. Indien dit niet het geval is, kunt u via onze uitvoerende reisbureau's afsluiten.

 

Aansprakelijkheid

Bergsma-Photography is niet aansprakelijk voor enig geleden schade en/of letsel opgelopen tijdens de cursus/ workshops en reis. 

 

Annulering bij onvoldoende aanmeldingen

Bergsma-Photography behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen, tot 4 weken voor vertrekdatum, een reis , cursus of workshop te annuleren. In overleg wordt er met u gekeken naar een alternatief. Als dit niet mogelijk is wordt 100% van de reissom gerestitueerd.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

Bij annulering uwerzijds:

Annulering meer dan 6 weken vóór vertrek cq start datum: restitutie van 100% van het totale factuurbedrag minus de gemaakte kosten.

Voor de wekelijkse perioden geldt:

  • Annulering 5 weken vóór vertrekdatum/ startdatum cursus/workshop : restitutie van 80% van de factuur, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 4 weken vóór vertrekdatum/startdatum cursus/workshop: restitutie van 60% van de factuur, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 3 weken vóór vertrekdatum/startdatum cursus/workshop: restitutie van 40% van de factuur, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 2 weken vóór vertrekdatum/startdatum cursus/workshop: restitutie van 20% van de factuur, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 1 week vóór vertrekdatum/startdatum cursus/workshop: geen restitutie.
  • Annulering binnen 1 week vóór vertrekdatum: geen restitutie.

 

Voor ons gehele aanbod geldt, dat bij elke annulering, ongeacht de termijn, alle gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht.

 

De gemaakte kosten:

Dit zijn de verzamelde kosten zoals o.a.: vliegticketkosten, reserveringskosten, verzekeringskosten, hotelkosten en eventuele al bestelde toegangskaarten zoals de City Pass NY.  

Van de door ons gemaakte kosten geven wij een gespecificeerde opgave.

 

Schriftelijk/per e-mail annuleren

Alle annuleringen dienen schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.

 

No show

In geval van ‘No Show’ (het niet komen opdagen) zal het gehele verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.
Volledige betaling dient uiterlijk betaald te zijn conform het gestelde op de factuur.